اعلام شرایط فروش کرمان موتور در 22 مرداد 98

شرکت مران موتور بعنوان نماینده رسمی محصولات چینی در ایران، خودروهای جی 4، اس 3 و اس 5 را به مناسبت فرارسیدن عید قربان به صورت اقساطی به فروش می رساند.

شرکت محصولات خود را به مناسبت فرارسیدن عید قربان به بازار عرضه می کند. خودروهای جک جی 4، جک اس 3 و در این طرح فروش به صورت اقساطی فروخته می شوند. این طرح فروش از سه شنبه 22 مرداد 98 شروع می شود و تا 31 مرداد 98 یا تا پایان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. سود انصراف 12 درصد و سود تاخیر 1 ماهه هم در این طرح فروش تعیین شده است.

موعد تحویل این خودرو ها هم طبق مراحل پرداخت در اسفند 98 و مرداد 99 خواهد بود. تمام این خودرو ها یکسال بدنه رایگان را دارند. در صورت تسویه نقدی خودرو در زمان تحویل هم مبلغ 18 درصد سالیانه روی اقساط باقیمانده محاسبه و از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد. جزئیات شرایط فروش کرمان موتور در 22 مرداد 98 را مشاهده خواهید کرد:

شرایط فروش جک جی 4

شرایط مشارکت در تولید
قیمت مصوب 149 میلیون و 900 هزار تومان
مراحل پرداخت 19 ماهه 24 ماهه
پیش پرداخت (مرحله اول همزمان با ثبت‌نام) 3 میلیون تومان 4 میلیون و 900 هزار تومان
پراخت‌های آتی تاریخ چک‌ها مبلغ چک‌ها تاریخ چک‌ها مبلغ چک‌ها
25 آبان 98 6 میلیون و 900 هزار تومان 15 شهریور 98 5 میلیون تومان
1 اسفند 98 50 میلیون تومان 15 مهر 98 5 میلیون تومان
25 اردیبهشت 99 15 میلیون تومان 15 آبان 98 5 میلیون تومان
25 تیر 99 15 میلیون تومان 15 آذر 98 5 میلیون تومان
25 شهریور 99 15 میلیون تومان 15 دی 98 5 میلیون تومان
25 آبان 99 15 میلیون تومان 15 بهمن 98 5 میلیون تومان
25 دی 99 15 میلیون تومان 15 اسفند 98 5 میلیون تومان
25 اسفند 99 15 میلیون تومان 15 فروردین 99 5 میلیون تومان
15 اردیبهشت 99 5 میلیون تومان
15 خرداد 99 5 میلیون تومان
15 تیر 99 5 میلیون تومان
15 مرداد 99 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 شهریور 99 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 مهر 99 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 آبان 99 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 آذر 99 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 دی 99 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 بهمن 99 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 اسفند 99 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 فروردین 1400 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 اردیبهشت 1400 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 خرداد 1400 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 تیر 1400 7 میلیون و 500 هزار تومان
مدل 1398 1399
وضعیت سند در رهن
سود مشارکت
سود انصراف ماهیانه 12 درصد
تاخیر در تحویل خودرو 1 درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو اسفند 98 مرداد 98

شرایط فروش جک اس 3

شرایط مشارکت در تولید
قیمت مصوب 210 میلیون تومان
مراحل پرداخت 19 ماهه 24 ماهه
پیش پرداخت (مرحله اول همزمان با ثبت‌نام) 3 میلیون تومان 7 میلیون و 500 هزار تومان
پرداخت‌های آتی تاریخ چک‌ها مبلغ چک‌ها تاریخ چک‌ها مبلغ چک‌ها
25 آبان 98 11 میلیون تومان 15 شهریور 98 7 میلیون و 500 هزار تومان
1 اسفند 98 70 میلیون تومان 15 مهر 98 7 میلیون و 500 هزار تومان
25 اردیبهشت 99 21 میلیون تومان 15 آبان 98 7 میلیون و 500 هزار تومان
25 تیر 99 21 میلیون تومان 15 آذر 98 7 میلیون و 500 هزار تومان
25 شهریور 99 21 میلیون تومان 15 دی 98 7 میلیون و 500 هزار تومان
25 آبان 99 21 میلیون تومان 15 بهمن 98 7 میلیون و 500 هزار تومان
25 دی 99 21 میلیون تومان 15 اسفند 98 7 میلیون و 500 هزار تومان
25 اسفند 99 21 میلیون تومان 15 فروردین 99 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 اردیبهشت 99 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 خرداد 99 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 تیر 99 7 میلیون و 500 هزار تومان
15 مرداد 99 10 میلیون تومان
15 شهریور 99 10 میلیون تومان
15 مهر 99 10 میلیون تومان
15 آبان 99 10 میلیون تومان
15 آذر 99 10 میلیون تومان
15 دی 99 10 میلیون تومان
15 بهمن 99 10 میلیون تومان
15 اسفند 99 10 میلیون تومان
15 فروردین 1400 10 میلیون تومان
15 اردیبهشت 1400 10 میلیون تومان
15 خرداد 1400 10 میلیون تومان
15 تیر 1400 10 میلیون تومان
مدل 1398 1399
وضعیت سند در رهن
سود مشارکت
سود انصراف ماهیانه 12 درصد
تاخیر در تحویل خودرو 1 درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو اسفند 98 مرداد 98

شرایط مشارکت در تولید
قیمت مصوب 299 میلیون تومان
مراحل پرداخت 19 ماهه 24 ماهه
پیش پرداخت (مرحله اول همزمان با ثبت‌نام) 3 میلیون تومان 9 میلیون تومان
پرداخت‌های آتی تاریخ چک‌ها مبلغ چک‌ها تاریخ چک‌ها مبلغ چک‌ها
25 آبان 98 17 میلیون تومان 15 شهریور 98 10 میلیون تومان
1 اسفند 98 99 میلیون تومان 15 مهر 98 10 میلیون تومان
25 اردیبهشت 99 30 میلیون تومان 15 آبان 98 10 میلیون تومان
25 تیر 99 30 میلیون تومان 15 آذر 98 10 میلیون تومان
25 شهریور 99 30 میلیون تومان 15 دی 98 10 میلیون تومان
25 آبان 99 30 میلیون تومان 15 بهمن 98 10 میلیون تومان
25 دی 99 30 میلیون تومان 15 اسفند 98 10 میلیون تومان
25 اسفند 99 30 میلیون تومان 15 فروردین 99 10 میلیون تومان
15 اردیبهشت 99 10 میلیون تومان
15 خرداد 99 10 میلیون تومان
15 تیر 99 10 میلیون تومان
15 مرداد 99 15 میلیون تومان
15 شهریور 99 15 میلیون تومان
15 مهر 99 15 میلیون تومان
15 آبان 99 15 میلیون تومان
15 آذر 99 15 میلیون تومان
15 دی 99 15 میلیون تومان
15 بهمن 99 15 میلیون تومان
15 اسفند 99 15 میلیون تومان
15 فروردین 1400 15 میلیون تومان
15 اردیبهشت 1400 15 میلیون تومان
15 خرداد 1400 15 میلیون تومان
15 تیر 1400 15 میلیون تومان
مدل 1398 1399
وضعیت سند در رهن
سود مشارکت
سود انصراف ماهیانه 12 درصد
تاخیر در تحویل خودرو 1 درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو اسفند 98 مرداد 98

پاسخ بدهید