اعلام شرایط فروش محصولات مدیران خودرو در آبان 98

شرکت شرایط فروش محصولات در آبان 98 را اعلام کرد. در این طرح فروش خودروهای 315 اس، ایکس 33 اس و ایکس 22 در مدل های مختلف به صورت اقساط 12 تا 60 ماهه به فروش می رسند.

در شرایط فروش محصولات ام وی ام شرکت مدیران خودرو در آبان 98، خودروهای اس، ام وی ام ایکس 33 اس و در مدل های مختلف به صورت اقساط 12 تا 60 ماهه به فروش می رسند. شرکت مدیران خودرو نرخ سود تسهیلات 21 درصدی را در این طرح فروش در نظر گرفته است. همچنین تمام این خودرو ها با موعد تحویل 30 روزه تحویل داده خواهند شد. مدل تمام خودروها هم 1398 اعلام شده است. جزئیات شرایط فروش محصولات ام وی ام مدیران خودرو در آبان 98 را در ادامه مشاهده می کنید:

نام خودرو مبلغ خودرو جمع پرداختی (بیمه + مالیات+ پیش پرداخت) دوره پرداخت مبلغ هر قسط
ام وی ام 315 اس اکسلنت 140 میلیون و 200 هزار تومان 43 میلیون و 419 هزار 208 تومان 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 28 میلیون و 134 هزار و 800 تومان
43 میلیون و 710 هزار و 500 تومان 24 ماهه (8 چک 3 ماهه) 15 میلیون و 614 هزار و 600 تومان
43 میلیون و 807 هزار و 600 تومان 36 ماهه (12 چک 3 ماهه) 11 میلیون و 504 هزار تومان
43 مییون و 856 هزار و 100 تومان 48 ماهه (16 چک 3 ماهه) 9 میلیون و 994 هزار و 800 تومان
43 میلیون و 885 هزار و 300 تومان 60 ماهه (20 چک 3 ماهه) 8 میلیون و 325 هزار و 100 تومان
ام وی ام 315 اس اسپرت 139 میلیون و 200 هزار تومان 43 میلیون و 113 هزار و 867 تومان 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 27 میلیون و 934 هزار و 100 تومان
43 میلیون و 404 هزار تومان 24 ماهه (8 چک 3 ماهه) 15 میلیون و 503 هزار و 300 تومان
43 میلیون و 500 هزار و 700 تومان 36 ماهه (12 چک 3 ماهه) 11 میلیون و 421 هزار و 900 تومان
43 میلیون و 549 هزار و 100 تومان 48 ماهه (16 چک 3 ماهه) 9 میلیون و 427 هزار و 100 تومان
43 میلیون و 578 هزار و 100 تومان 60 ماهه (20 چک 3 ماهه) 8 میلیون و 265 هزار و 700 تومان
ام وی ام ایکس 33 اس اسپرت 236 میلیون تومان 84 میلیون و 470 هزار و 876 تومان 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 43 میلیون و 976 هزار و 800 تومان
84 میلیون و 871 هزار و 800 تومان 24 ماهه (8 چک 3 ماهه) 24 میلیون و 406 هزار و 800 تومان
85 میلیون و 5 هزار و 500 تومان 36 ماهه (12 چک 3 ماهه) 17 میلیون 981 هزار و 600 تومان
85 میلیون و 72 هزار و 300 تومان 48 ماهه (16 چک 3 ماهه) 14 میلیون و 841 هزار تومان
85 میلیون و 112 هزار و 400 تومان 60 ماهه (20 چک 3 ماهه) 13 میلیون و 12 هزار و 700 تومان
ام وی ام ایکس 22 AT-Lux 195 میلیون و  600 هزار تومان 79 میلیون و 895 هزار و 99 تومان 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 33 میلیون و 644 هزار و 800 تومان
80 میلیون و 249 هزار و 80 تومان 24 ماهه (8 چک 3 ماهه) 18 میلیون و 672 هزار و 600 تومان
80 میلیون و 368 هزار تومان 36 ماهه (12 چک 3 ماهه) 13 میلیون و 757 هزار تومان
80 میلیون و 427 هزار و 100 تومان 48 ماهه (16 چک 3 ماهه) 11 میلیون و 354 هزار و 200 تومان
80 میلیون و 462 هزار و 600 تومان 60 ماهه (20 چک 3 ماهه) 9 میلیون و 955 هزار و 500 تومان
ام وی ام ایکس 22 AT  اکسلنت اسپرت 203 میلیون و 800 هزار تومان 83 میلیون و 218 هزار و 895 تومان 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 35 میلیون و 55 هزار و 300 تومان
83 میلیون و 583 هزار تومان 24 ماهه (8 چک 3 ماهه) 19 میلیون و 455 هزار و 400 تومان
83 میلیون و 704 هزار و 300 تومان 36 ماهه (12 چک 3 ماهه) 14 میلیون و 337 هزار و 700 تومان
83 میلیون و 765 هزار تومان 48 ماهه (16 چک 3 ماهه) 11 میلیون و 830 هزار و 200 تومان
83 میلیون و 801 هزار و 400 تومان 60 ماهه (20 چک 3 ماهه) 10 میلیون و 32 هزار و 800 تومان
ام وی ام ایکس MT-Lux 172 میلیون و 700 هزار تومان 70 میلیون و 612 هزار و 790 تومان 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 29 میلیون و 705 هزار و 800 تومان
70 میلیون و 941 هزار و 300 تومان 24 ماهه (8 چک 3 ماهه) 16 میلیون و 486 هزار و 500 تومان
71 میلیون و 50 هزار و 800 تومان 36 ماهه (12 چک 3 ماهه) 12 میلیون و 146 هزار و 400 تومان
71 میلیون و 105 هزار  500 تومان 48 ماهه (16 چک 3 ماهه) 10 میلیون و 24 هزار و 900 تومان
71 میلیون و 138 هزار و 400 تومان 60 ماهه (20 چک 3 ماهه) 8 میلیون و 789 هزار و 900 تومان
ام وی ام ایکس 22 MT  اکسلنت اسپرت 181 میلیون و 200 هزار تومان 74 میلیون و 58 هزار و 189 تومان 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 31 میلیون و 167 هزار و 900 تومان
74 میلیون و 396 هزار و 400 تومان 24 ماهه (8 چک 3 ماهه) 17 میلیون و 298 هزار تومان
74 میلیون و 509 هزار و 200 تومان 36 ماهه (12 چک 3 ماهه) 12 میلیون و 744 هزار و 200 تومان
74 میلیون و 565 هزار و 500 تومان 48 ماهه (16 چک 3 ماهه) 10 میلیون و 518 هزار و 400 تومان
74 میلیون و 599 هزار و 300 تومان 60 ماهه (20 چک 3 ماهه) 9 میلیون و 222 هزار و 500 تومان

پاسخ بدهید