انتخاب مهدی اخوان بهابادی بعنوان مدیرعامل همراه اول

در جلسه برگذار شده در امروز شنبه 9 آذر 98 با حضور کلیه سهامداران در محل برج همراه، ، رئیس هیئت مدیره سابق بعنوان مدیرعامل جدید این اپراتور انتخاب شد.

مهدی اخوان بهابادی، رئیس هیئت مدیره سابق همراه اول بعنوان مدیرعامل جدید این اپراتور انتخاب و جایگزین حمید فرهنگ شد. در این جلسه که امروز شنبه 9 آذر با حضور نمایندگان کلیه سهامداران در محل برج همراه برگذار شد، از حمید فرهنگ بعنوان مدیرعامل پیشین همراه اول هم تقدیر شد. مهدی اخوان بهابادی در دولت محمود احمدی نژاد، در سمت دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی فعالیت کرد. همچنین او بعنوان استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران هم فعالیت می کند.

براساس حکم صادر شده از جانب مقام معظم رهبری، مدیرعامل جدید همراه اول در سال 1390 در سمت یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی برگزیده شد و در تاریخ 6 خرداد 1391 هم با حکم محمود احمدی نژاد به سمت دبیر شورای عالی انتخاب شد. مهدی اخوان بهابادی با حکم محمد سرافراز در سال 1393 عهده دار سمت قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور فناوری و رسانه های نوین شد. اما بعلت تغییرات مدیریتی در سازمان صدا و سیما، از این سازمان خارج شد و عضو هیئت مدیره از جانب سهامدار شرکت مخابرات ایران شد.

پاسخ بدهید