اپل اولین شرکت یک تریلیون دلاری آمریکایی شد

شرکت به نخستین شرکت یک تریلیون دلاری آمریکایی تبدیل شده است.اکنون ارزش هر سهم این شرکت در بورس به بیش از 200 دلار رسیده و از شرکت سبقت گرفته است.

تحلیلگران در ماه مارس گذشته انتظار داشتند آمازون اولین شرکت یک تریلیون دلاری آمریکایی لقب بگیرد اما به نظر می آیند در معادلات خود اشتباه کرده اند،چراکه اپل با سبقت گرفتن از آمازون،اولین شرکت آمریکایی یک تریلیون دلاری شده است.گفتنی است که در ماه مارس که اپل 140 میلیارد دلار درآمد بیشتری از آمازون را بدست آورده بود،اما آمازون طبق درصدها،با سرعت بیشتری مسیر پیشرفت را می پیمود.همین موضوع موجب شده بود تا تحلیلگران انتظار تبدیل آمازون یک هفته زودتر از اپل به اولین شرکت یک تریلیون دلاری آمریکایی را داشته باشند.تحلیلگران برآورد کرده بودند که در ماه آگوست (مردادماه) اولین شرکت یک تریلیون دلاری آمریکایی خواهند شد.اخیرا ارزش هر سهم اپل به 207.05 دلار رسید تا بدین وسیله CNBC ارزش اپل را یک تریلیون دلار ارزیابی کند.

آخرین افزایش قیمت شرکت اپل بعد از آن انجام شد که اپل گزارش کرد انتظارات آنها از سه ماهه سوم سال مالی برای بسته شدن بازار در روز دوشنبه،بهتر می باشد.دستیابی به ارزش یک تریلیون دلار بعد از آنکه اپل در اولین روز سال 1976 توسط استیو جایز و وزنیاک تاسیس شد را میتوان یک رکورد ناریخی عنوان کرد.اپل در 12 دسامبر 1980 با ارزش 22 دلار به طور عمومی در بورس حاضر شد و بعد از چندین بار تقسیم ،ارزش هر سهم اپل به 39 سنت رسید.گفتنی است که اپل در واقع اولین شرکت عمومی دست یافته به ارزش یک تریلیون دلار نیست.یک شرکت با نام PetroChina در نوامبر سال 2007 به این لقب دست یافت.اما بعد از محدودسازی های دولتی مانند گمانه زنی های نادرست،ارزش این شرکت به 800 میلیارد دلار کاهش یافت.

 

پاسخ بدهید