با رعایت این نکته، سهمیه بنزین اردیبهشت 99 را از دست ندهید

بنابر اعلام مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، یک نکته برای سهمیه اردیبهشت ماه 99 وجود دارد که در صورت عدم رعایت آن، این سهمیه حذف خواهد شد. چطور این سهمیه را حفظ کنیم؟

شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نقتی، تنها 360 لیتر بنزین ذخیره برای در نظر گرفته شده است. بنابراین درصورت عدم استفاده مالکان وسیله نقلیه از سهمیه کارت خود از ابتدای سهمیه بنزین، سهمیه سوخت اردیبهشت 99 به آنها اختصاص نخواهد یافت. او ضمن اشاره به اینکه بیشترین ظرفیت کارت های سوخت، 360 لیتر است، گفت برای نمونه اگر فردی 10 لیتر از سهمیه سوخت خود از زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین را مصرف کرده باشد، تنها 10 لیتر در اردیبهشت 99 به این فرد اختصاص خواهد یافت.

او گفت بنابراین مالکان وسیله نقلیه باید اقدام به مصرف مقداری از ذخیره کارت سوخت خود کنند تا فضا برای سهمیه اردیبهشت 99 ایجاد شود. او در پایان گفت که مصوبه هیئت دولت، لازمه ی افزایش سقف ذخیره کارت سوخت از 360 لیتر به 420 لیتر است.

پاسخ بدهید