خودروی بدون راننده گوگل متوقف شد.

از پروژه خودروی بدون که آگاهی دارید. همان پروژه ای که هدف آن آماده کردن برای رانندگی در جاده با آزمونهای گوناگون است. روز گذشته این بوسیله افسر پلیس آمریکا متوقف شد.علت این کار سرعت پایین عنوان شده است و جالب این جاست زمانی که افسر برای پرسش دلیل این کار به ماشین نزدیک شد که از سوال کند با صندلی خالی مواجه شد.

Google-Car-police-970-80

البته دلیل این را کسی که در کنار صندلی راننده نشسته بود برای افسر شرح داد. همچنین گفت که خودروی بدون راننده گوگل، به سرعت ۴۰ کیلومتر بر ساعت محدود شده است و بدین دلیل قادر بر استفاده از سرعت بیشتر نبوده است.

 

گوگل دراین باره می‌گوید: مردم زیادی مانند این افسر پلیس، هنگام مشاهده خودروی بدون راننده جلوی ما را گرفته و آوردن اطلاعات بیشتر درخصوص این ماشین هستند. بعد از طی کردن بیش از ۱.۹۰۰.۰۰۰ کیلومتر با این خودرو که حدودا به اندازه ۹۰ سال رانندگی یک انسان است، ما تا به حال یک‌بار جریمه نشده‌ایم.

پاسخ بدهید