امکان استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت وجود خواهد داشت

شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران اعلام کرده است که مالکان وسایل نقلیه ای که اقدام به ثبت نام برای در سامانه دولت همراه کرده اند،امکان سوخت گیری با استفاده از کارت بانکی معرفی شده در سامانه دولت همراه را خواهند داشت.

پیشتر تعداد زیادی از خبرگذاری ها اعلام کرده بودند که از روز پنجشنبه 12 فروردین شاهد اجرای طرح سهمیه بندی خواهیم بود.این خبرگذاری ها اعلام کرده بودند که قیمت سهمیه ای همان 1000 تومان باقی خواهد ماند و نرخ آزاد هم به 2500 تومان افزایش خواهد یافت.اما بعد از مخالفت نمایندگان مجلس،در حال حاضر اجرای این طرح لغو شده است.همچنین انتشار این خبر ها موجب شد تا مالکان خودروها در پی دریافت کارت هوشمند سوخت خود باشند اما به تازگی شرکت فرآورده های نفتی اعلام کرده که میتوان از کارت بانکی به جای کارت هوشمند سوخت استفاده کرد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرده است که سامانه ای طراحی شده که امکان استفاده از کارت بانکی برای سوخت گیری را به مالکان وسایل نقلیه می دهد و سازوکار استفاده از آن هم بعد از اجرای طرح اعلام می شود.بنابراین افرادی که مراحل ثبت نام را از اولین فراخوان ثبت نام کارت سوخت تا امروز در سامانه دولت همراه انجام داده و کارت بانکی خود را هم به سامانه معرفی کرده اند،قادر به سوخت گیری بدون دریافت کارت هوشمند سوخت خواهند بود.باید به این نکته هم اشاره کنیم که همچنان میتوان از کارت های هوشمند سوخت قدیمی استفاده کرد و این طرح جایگزینی کارت بانکی به جای کارت هوشمند سوخت برای رفاه آن مالکان خودرو است که اقدام به ثبت نام در سامانه دولت همراه کرده اند اما تاکنون کارت هوشمند سوخت آنها صادر نشده است.

پاسخ بدهید